• Newsletter
  • Kontakt
Menu

Uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Sprawdź kto prowadzi twoje rozliczenia. Wymagaj uprawnień do działalności doradczej.


Zgodnie z Ustawą z dnia 5 lipca 1996 O doradztwie podatkowym, zawód ten jest zawodem wymagającym imiennej licencji. Sprawdzić uprawnienia do prowadzenia doradztwa podatkowego można m.in. za pomocą wyszukiwarki na stronie KIDP.

Do niedawna podobnie było z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Niestety, choć certyfikaty uprawniające do usługowego prowadzenia Ksiąg Rachunkowych były dokumentem imiennym (nadzorować prowadzenie księgowości klienta mogła wyłącznie certyfikowana księgowa) wiele biur rachunkowych po prostu oszukiwało klientów (część robi to do dzisiaj) posługując się hasłem : „Nasze Biuro posiada licencję Ministra Finansów do prowadzenia ksiąg rachunkowych”, choć takie licencje dla biur... nie istnieją. Wprowadzało to w błąd klientów, przekonanych, że są zwolnieni od obowiązku weryfikacji wiedzy i fachowości swoich biur rachunkowych, gdyż zrobiła to za nich komisja certyfikująca.


Obecnie, na skutek deregulacji zawodu w roku 2014, prowadzić outsourcing księgowości mogą także osoby bez uprawnień zawodowych. Nakłada to na przedsiębiorców obowiązek szczególnej ostrożności przy wyborze firmy outsourcingowej. Należy pamiętać, że za wszelkie zobowiązania wynikłe z błędów księgowych odpowiada przedsiębiorca/zarząd spółki.

 

Przy wyborze biura warto zwrócić uwagę na następujące fakty :

 

1. czy firma zatrudnia osoby z licencjami doradców podatkowych ? Nie są niezbędni do prowadzenia rozliczeń podatkowych, ale ich wiedza zazwyczaj przewyższa zagadnienia, którymi zajmują się księgowi, co dla firmy przekłada się na skuteczne doradztwo tak w zakresie podatków jak i innych zagadnień biznesowych, oraz wzrost bezpieczeństwa prowadzonej działalności.

 

2. czy biuro, szczególnie w przypadku rozliczania ksiąg rachunkowych, zatrudnia osoby posiadające "stare" certyfikaty zawodowe Ministerstwa Finansów, bądź inne zaświadczenia, z uznanych instytucji, o rzetelnym przygotowaniu do zawodu (np. certyfikaty Stowarzyszenia Księgowych w Polsce) ? Czy osoby te bezpośrednio zaangażowane są w rozliczenia klienta, czy tylko "nadzorują" pracę mniej- lub, co gorsza, całkowicie niewykwalifikowanego personelu ?

 

3. jaki jest staż pracy i doświadczenie zawodowe personelu ? Jeśli masz do czynienia z osobami, których wiedza nie była sprawdzona w sposób niezależny (nie posiadają żadnych uprawnień ani certyfikatów), szczególnie ważne staje się zweryfikowanie, czy nie są to osoby przypadkowe, bez doświadczenia, zatrudnione jedynie na skutek palącej potrzeby taniego obsłużenia jak największej ilości klientów.

 

4. jaka ilość osób nadzorowanych, szczególnie w przypadku prowadzenia ksiąg handlowych, przypada na jedną osobę z uprawnieniami zawodowymi (zazwyczaj rozliczająca także "własnych" klientów) ? Czy nadzór nad osobami bez uprawnień nie będzie iluzoryczny ? Kto będzie sprawował nadzór nad pracą osób bez uprawnień w przypadku urlopu, choroby, bądź przypadkach losowych uniemożliwiających pracę osobom doświadczonym.

5. czy "Twoja księgowa" - czyli osoba, z którą się bezpośrednio kontaktujesz przy rozliczaniu podatków posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe, czy może masz do czynienia jedynie z mile uśmiechniętym "opiekunem klienta" ? Czy w tym drugim przypadku kontakt z księgową będzie możliwypraktyce (obietnica kontaktu znajduje się wszędzie) ? Czy "Twoja księgowa" będzie miała odpowiednio dużo czasu, żeby wyjaśnić wszystkie nurtujące Cię problemy ?

 

6. Jaka jest fluktuacja pracowników, a szczególnie specjalistów/głównych księgowych w danym biurze ? Czy firma oddaje do Twojej dyspozycji wypróbowanych specjalistów, o których dba, umożliwiając im wieloletni rozwój kariery zawodowej czy przypadkowe osoby, które pracują tu tylko "na chwilę" ? Na ile "Twoja księgowa" będzie związana z biurem rachunkowym, a co za tym idzie z Twoją firmą ?

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00