• Newsletter
  • Kontakt
Menu

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług

Poproś o okazanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług.


Od 2004 roku ubezpieczenie od szkód powstałych przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych jest obowiązkowe. Obowiązkowe jest także ubezpieczenie doradcy podatkowego. Należy koniecznie sprawdzić czy biuro dopełniło ustawowego obowiązku ubezpieczenia swojej działalności.

Pozostałe prace wykonywane przez biura rachunkowe, w tym rozliczanie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów, nie są objęte obowiązkiem ubezpieczeniowym. Warto sprawdzić czy ubezpieczeniem dobrowolnym objęte są także niepodlegające obowiązkowi ubezpieczeniowemu, czynności biura – rozliczanie KPiR, ZUS-ów, rozliczenia kadrowo-płacowe. Tam także mogą powstać błędy, za które klient ponosi odpowiedzialność. Od firmy ubezpieczonej łatwiej jest uzyskać odszkodowanie.

Zwróć uwagę na to, jakie towarzystwo ubezpieczeniowe (czy solidne i znane na rynku ubezpieczeń) wystawiło polisę, a przede wszystkim, czy wysokość kwoty ubezpieczenia jest wystarczająca do pokrycia ewentualnych szkód. Pamiętaj, że odpowiedzialność za błędy księgowe przed urzędem skarbowym ponosisz Ty jako podatnik, któremu później dopiero przysługuje regres do Biura Rachunkowego – wypłacalnego bądź nie.

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00