• Newsletter
  • Kontakt
Menu

Cena usługi

Przeanalizuj cenę usługi, także pod kątem własnego bezpieczeństwa.

Jest oczywiste, że optymalizując koszty prowadzonej działalności gospodarczej szukasz jak najtańszego usługodawcy. Warto jednak wiedzieć, w którym momencie powstaje różnica w cenie wykonywanej usługi księgowej pomiędzy firmą tanią a droższą.

Specyfika pracy księgowego i jego asystentów, która stanowi gros kosztów prowadzenia rozliczeń podatkowych polega na: żmudnej weryfikacji wstępnej dokumentów, dekretacji, sporządzeniu wydruków i deklaracji, oraz wielokrotnym sprawdzaniu poprawności księgowań. Warto zwrócić uwagę, że to, co laicy nazywają "księgowaniem", czyli wprowadzanie dokumentów do komputera, to tylko ułamek niezbędnej do wykonania pracy.

Trudno spowodować znaczny spadek ceny takiej usługi poprzez oszczędności z tytułu wdrożenia nowych metod przetwarzania danych, zautomatyzowania produkcji, oszczędności czynników zewnętrznych (energia elektryczna, papier itp.), gdyż stanowią one znikomy odsetek kosztów obsługi klienta. Najcenniejszy, i najdroższy w tej branży jest człowiek.
Z tego względu najczęściej spotykaną metodą na obniżenie ceny świadczonej usługi bywa redukcja kosztów pracy ludzkiej. Powyższą redukcję najłatwiej można uzyskać poprzez :
- zatrudnienie pracowników posiadających niższe kwalifikacje, czy wręcz nie posiadających uprawnień do wykonywania zawodu
- zmniejszenie liczby pracowników, a co za tym idzie przydzielenie im zbyt dużych obciążeń związanych z wykonywaną pracą, co z kolei powoduje większe ryzyko powstania błędu, a także odbija się na terminowości i solidności wykonania usługi.
- ograniczenie, bądź zupełne wyeliminowanie procedur kontrolnych

Zdarzają się także przypadki obniżania kosztów usługi poprzez łamanie przepisów prawnych: nie posiadanie licencji, nie płacenie składek korporacyjnych, nie wykupywanie obowiązkowych ubezpieczeń, korzystanie z nielicencjonowanego oprogramowania, czy w skrajnych przypadkach - nie prowadzenie poprawnych rozliczeń księgowych a wyliczanie podatków "na kalkulatorze".

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00