• Newsletter
  • Kontakt
Menu

Doświadczenie

Sprawdź doświadczenie.

Niestety sama znajomość reguł i przepisów, zdobyte dyplomy, czy ukończone kursy, w praktyce mogą okazać się niewystarczające do rozwiązywania skomplikowanych problemów wynikających z codziennej obsługi klienta. Pożądana jest praktyka i doświadczenie.

Z drugiej jednak strony, osoby „starszej daty” mogą wykazywać objawy nieprzystosowania do nowej rzeczywistości, w której księgowość nie polega wyłącznie na mechanicznym przetwarzaniu danych, ale wymaga analitycznego podejścia rachunkowości zarządczej. Nie zawsze nadążają też, za lawinowo powstającymi zmianami i aktualizacjami przepisów.

Oba te problemy ulegają zwielokrotnieniu w przypadku doradztwa podatkowego.

Wydaje się więc, że najlepszym modelem Biura Rachunkowego będzie przedsiębiorstwo łączące w sobie doświadczenie wytrawnych księgowych z solidnością i dostosowaniem do dzisiejszych wymogów rynku, prezentowaną przez średnie pokolenie oraz rozsądnie kształtowanym przez starszych kolegów i popartym nowoczesnością odebranego wykształcenia, pędem do wiedzy „młodych wilków”.

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00