• Newsletter
 • Kontakt
Menu

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

W ramach kompleksowej obsługi klienta, nasza spółka świadczy usługi :

1. Prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń VAT,
 • sporządzanie rozliczeń podatkowych PIT i VAT,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych,

2. Doradztwa podatkowego, oraz doradztwa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

 • informowanie o bieżących zmianach w przepisach podatkowych, mających wpływ na działalność prowadzoną przez Zleceniodawcę.
 • doradztwo podatkowe,
 • doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • konsultacje w zakresie samozatrudnienia pracowników,
 • audyty doradcy podatkowego,

3. Rozliczeń pracowniczych

 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z procedurą zatrudniania i zwalniania pracowników,
 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek osobowych),
 • rozliczanie urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym zwolnień lekarskich,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • sporządzanie list wynagrodzeń członków rady nadzorczej/zarządu,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • rozliczanie należności podatkowych i ZUS pracowników, łącznie ze sporządzeniem i złożeniem odpowiednich deklaracji rozliczeniowych,
 • sporządzanie i dostarczanie informacji RMUA dla pracowników,
 • rejestracja i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,
 • kontakty z US  i ZUS, w zakresie rozliczeń pracowniczych,
 • przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych pracowników (PIT-8/11; PIT-40),
 • prowadzenie rozliczeń z PFRON,
 • organizacja szkoleń BHP,
 • podstawowy zakres doradztwa w sprawach pracowniczych.

4. Inne

 • reprezentowania w kontaktach z urzędami skarbowymi i ZUS,
 • prowadzenia dokumentacji i rozliczeń ZUS przedsiębiorcy,
 • wyprowadzania zaległości księgowych,
 • rozliczanie amortyzacji środków trwałych
   
Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00