• Newsletter
  • Kontakt
Menu

Staże absolwenckie

Grupa Księgowa Okulscy, we współpracy z Urzędem Pracy w Warszawie, od wielu lat organizuje staże dla absolwentów szkół średnich i wyższych. Staże zawodowe skierowane są do osób w wieku do 25 lat, bądź osób do 27-lat w okresie do 12-tu miesięcy od ukończenia szkoły wyższej, i mają na celu nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy. Długość stażu wynosi 3-6 miesięcy, w tym okresie stażystka otrzymuje z Urzędu Pracy stypendium.

Staż odbywa się według programu, pozwalającego stażystce zdobyć podstawowe umiejętności z zakresu obsługi sekretariatu, urządzeń biurowych, prac asystenckich i księgowych. Po zakończeniu stażu pracodawca wydaje opinię zawierającą informację o realizowanych zadaniach oraz kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych pozyskanych w okresie stażu, a w przypadku pozytywnej oceny stażystki zobowiązuje się do zaproponowania jej dalszej pracy na stanowisku asystenckim.

W większości przypadków staże stają się podstawą do kontynuowania kariery zawodowej w jednej z naszych firm. W chwili obecnej zatrudniamy łącznie kilkanaście osób, z którymi współpracę rozpoczęliśmy w różnych latach poprzez staż.
Dzieki wyrobionej marce naszego systemu szkolenia stażystki pozyskują także inne, intratne oferty zatrudnienia w firmach naszych klientów i innych, m.in. takich jak Pricewaterhouse Coopers Polska, czy IQS and Quant.

Osoba ubiegająca się o staż powinna być zarejestrowana w Urzędzie Pracy, uzyskać informację o możliwości skierowania przez Urząd na tego typu staż, oraz złożyć aplikację wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie w procesie rekrutacyjnym danych osobowych kandydatów, na adres : praca@jrobiuro.com.pl

 

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00