• Newsletter
  • Kontakt
Menu

Nadzór księgowy

Świadczymy usługi nadzoru nad wewnętrznym działem księgowym, lub/i kadrowo-płacowym klienta, wykonywane przez główną księgową posiadającą certyfikat zawodowy ministra finansów lub/i główną specjalistkę d/s kadr i płac.

Usługi mogą mieć charakter :

- klasycznego nadzoru nad wykonaną księgowością, poprzez okresowe sprawdzanie poszczególnych zapisów w księgach i przyjętych przez dział księgowy interpretacji, wraz z możliwością bieżących konsultacji telefonicznych pracowników w/w działu.

- rozszerzenia nadzoru o prace głównej księgowej, w tym sporządzenie i udział w badaniu rocznego sprawozdania finansowego Klienta.

- działań zbliżonych do zakresu obowiązków dyrektora finansowego, poprzez wypracowywanie wspólnie z Zarządem spółki rozwiązań w zakresie rozwoju działu księgowego lub/i kadrowo-płacowego, sprawozdawczości wewnętrznej i optymalizacji podatkowej Spółki.

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00