• Newsletter
  • Kontakt
Menu

Osoby fizyczne

TERMIN

OBOWIĄZEK

do 7 dnia każdego miesiąca

wpłata karty podatkowej

do 10 dnia każdego miesiąca

składki ZUS opłacane przez osoby, nie zatrudniające pracowników

do 15 dnia każdego miesiąca

składki ZUS opłacane przez wspólników spółki cywilnej oraz przez osoby zatrudniające pracowników

do 20 dnia każdego miesiąca

wpłata zaliczek na podatek dochodowy (zas. ogólne lub liniowy)*

 

wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych*

 

wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy pracowników

do 25 dnia każdego miesiąca

deklaracja + wpłata podatku VAT*

 

* możliwe także rozliczenia kwartalne

ROZLICZENIA ROCZNE :

 

do 31 stycznia 

roczne rozliczenie PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

 

roczne rozliczenie PIT-16A (karta podatkowa)

  roczne rozliczenie PIT-36, PIT-36L dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, lub rozliczenie zaliczki za grudzień (jeśli korzystniejsze)

do 30 kwietnia

roczne rozliczenie PIT-36, PIT-36L dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy nie dokonali rozliczenia 31.01.

 

roczne rozliczenie PIT-37 dla podatników nie prowadzących działalności

 

roczne rozliczenie PIT-38 dla podatników uzyskujących dochody z kapitałów opodatkowanych

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00