• Newsletter
  • Kontakt
Menu

Osoby prawne

TERMIN

OBOWIĄZEK

do 7 dnia każdego miesiąca

wpłata podatku od dywidend (CIT-6)

do 10 dnia każdego miesiąca

składki ZUS opłacane przez osoby, które są jedynymi wspólnikami spółki z o.o., nie zatrudniającej pracowników

do 15 dnia każdego miesiąca

składki ZUS opłacane przez wspólników spółki cywilnej oraz przez osoby zatrudniające pracowników

do 20 dnia każdego miesiąca

wpłata zaliczek na podatek dochodowy*

do 25 dnia każdego miesiąca

deklaracja + wpłata podatku VAT*

 

* możliwe także rozliczenia kwartalne

ROZLICZENIA ROCZNE

 

do 31 marca

deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy (CIT-8)

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00