• Newsletter
  • Kontakt
Menu

2016.02.12 - mozliwość wyboru stałej zaliczki na podatek dochodowy

(07/16)

Podatnicy uprawnieni są do płacenia zaliczek na podatek dochodowy w formie stałych kwot miesięcznych, obliczonych na podstawie dochodu z lat ubiegłych (2014 lub ew. 2013). Kwota podatku może zostać dodatkowo pomniejszona o zapłacone w danym miesiącu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na koniec roku dokonywane jest rozliczenie ostateczne i wyrównanie kwoty podatku.

Osoby/Firmy które płaciły podatek w tym systemie roku ubiegłym zostaną poinformowane mailowo o jego wysokości na rok 2016. Osobom nie korzystającym z tego uproszczenia, a zainteresowanym jego wprowadzeniem wyliczymy należną zaliczkę po przesłaniu do nas zapytania.

Decyzję o wyborze lub rezygnacji (osoby opłacające stałe kwoty w roku ub.) z takiego sposobu opodatkowania, należy podjąć do dnia 20 lutego 2016.

 

Osoby fizyczne, które chciałyby skorzystać z tej formy opodatkowania po raz pierwszy, bądź korzystały w roku 2015, a chcą zrezygnować w roku 2016, proszone są o zgłoszenie tego faktu przed 20.02 w CEIDG oraz przesłanie nam potwierdzenia wyboru (lub powiadomienie z wyprzedzeniem księgowej w przypadku osób, które udzieliły nam pełnomocnictwa do zmian w CEIDG). W przypadku nie złożenia informacji, podatnik kontynuuje system z ub. roku.

 

Osoby prawne prosimy o zgłoszenie powyższego bezpośrednio do obsługującej je księgowej

 

Osoby/Firmy posiadające status "Małego Przedsiębiorcy", które nie wybiora tego rozwiązania mogą w tym samym terminie zgłosić wybór "klasycznych" zaliczek na podatek dochodowy płaconych kwartalnie (podobnie zaliczki VAT - do 25.02 - ale to już przez nas, nie przez CEIDG).

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00