• Newsletter
 • Kontakt
Menu

2016.05.12 - nowe zasady dokumentowania transakcji pomiędzy firmami powiązanymi

(09/16)

Od 1 stycznia 2017 roku wejdą w życie nowe zasady dotyczące dokumentowania cen transferowych. Złagodzone zostaną przepisy dla najmniejszych przedsiębiorstw, zaś podwyższone wymagania dla przedsiębiorstw o wyższych obrotach. Warto się do nich już teraz przygotować, gdyż obowiązek dokumentacyjny będzie zależał bezpośrednio od obrotu osiągniętego w 2016 roku.

Obowiązki w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych będą :

1. dotyczyły podmiotu, który :

 • ma bezpośredni lub pośredni udział w kapitale innego podmiotu w  wysokości co najmniej 25% (obecnie 5%)

 • sprawuje nadzór nad innym podmiotem (np. poprzez udział w radzie nadzorczej, lub jako komplementariusz SpK czy SKA)

 • posiada taki sam zarząd

 • występują powiązania pracownicze lub rodzinne.

2. zależały od poziomu istotności, i tak np. podmioty o obrocie :

 • do 2 mln EUR będą zwolnione z obowiązku przygotowania dokumentacji.

 • od 2 do 10 mln EUR będą posiadały uproszczony obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych (tzw. Local File), tylko w przypadku gdy :

  a) wartość transakcji lub zdarzeń jednego rodzaju przekroczy z firmą powiązaną kwotę 50.000 EUR w roku podatkowym, dla firm o obrocie + 2.000.000 EUR.

  b) przekroczy w/w limit podwyższony o 5 tys. EUR za każdy kolejny 1 mln EUR obrotu.

 • dla firm powyżej 10 min EUR wymagania znacznie wzrosną

UWAGA ! W przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kwoty obrotu zostały zaniżone w celu uniknięcia progów Urząd może zażądać sporządzenia dokumentacji, nawet dla transakcji i zdarzeń o niższych wartościach, a podatnik w terminie 30 dni od otrzymania wezwania musi ją dostarczyć. Jest to szczególnie niebezpieczne przy konieczności sporządzania dokumentacji za kilka lat wstecz.

Progi istotności nie dotyczą także transakcji z firmami z rajów podatkowych.

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00