• Newsletter
  • Kontakt
Menu

Polityka prywatności

Czytając, przeglądając czy używając witrynę internetową  www.jrobiuro.com.pl, zwaną dalej „Witryną” klienci Grupy Księgowej Joanny i Roberta Okulskich, zwani dalej „Klientami”, potencjalni klienci naszych biur, zwani dalej „Potencjalnymi Klientami” oraz pozostali użytkownicy internetu, akceptują zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności, ustalonej przez Biuro Rachunkowe Joanny i Roberta Okulskich Sp. z o.o., Kancelarię Doradztwa Podatkowego Roberta Okulskiego oraz Okulscy Payroll Services Sp. z o.o., zwane dalej Grupą Księgową Joanny i Roberta Okulskich.

1. Ochrona Danych Osobowych
Dane osobowe obejmują informacje takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres oraz adres poczty elektronicznej, które służą do identyfikacji klienta.  Grupa Księgowa Joanny i Roberta Okulskich   nie będzie przetwarzała danych osobowych bez zgody osób zainteresowanych, za wyjątkiem danych osobowych Potencjalnych Klientów – w celu sporządzenia oferty handlowej, bądź odpowiedzi na zadane pytania, oraz Klientów – w celu realizacji przedmiotu zawartej z nimi umowy.
Nasze serwisy nie wymagają od klientów rejestracji w żadnej formie.

2. Nieujawnianie informacji
Grupa Księgowa Joanny i Roberta Okulskich nie sprzedaje, nie udostępnia ani nie rozprowadza w żaden inny sposób danych osobowych uzyskanych w związku z obsługą niniejszej Witryny.

3. Niezapowiedziane Wiadomości
Nasze firmy nie wysyłają i nie będą wysyłać niezapowiedzianych wiadomości, w szczególności ofert i informacji handlowych osobom, których dane kontaktowe uzyskały z tytułu prowadzenia niniejszej Witryny, za wyjątkiem wiadomości wysyłanych do Klientów – w celu realizacji przedmiotu zawartej z nimi umowy.

4. Cookies (Ciasteczka)
Nasz serwis dbając o prywatność użytkowników nie wysyła  żadnych informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika (cookies), ani w żaden inny sposób nie ingeruje w komputery osób trzecich.

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00