• Newsletter
  • Kontakt
Menu

2016.12.30 - odwrotne obciążenie VAT m.in. dla usług budowlanych


(23/16)


Od początku 2017 r. rośnie lista towarów, w stosunku do których stosowany będzie mechanizm odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym. Uzupełniają ją :

- usługi budowlane wymienione w załączniku 14 do ustawy (wyłącznie wówczas, gdy obie strony transakcji będą czynnymi podatnikami VAT), w tym m.in. :

  • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych (zarówno prace związane z budową nowych budynków, jak i remontem budynków istniejących),

  • roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg, autostrad, mostów, tuneli, rurociągów przesyłowych, sieci rozdzielczych, linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, stacji pomp,

  • roboty związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, budową elektrowni,

  • roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,

  • roboty związane z zakładaniem ogrodzeń,

  • roboty tynkarskie, malarskie, szklarskie, betoniarskie,

  • roboty związane z wykonywaniem prac dekarskich.

świadczone przez podwykonawców.


- nieobrobione półprodukty ze srebra, złota (z wyjątkiem inwestycyjnego), platyny, itp.

- części biżuterii i wyrobów jubilerskich z w/w,

- odpady i złom metali nieszlachetnych,

- procesory (PKWiU ex 26.11.30.0), w przypadku jednolitej gospodarczo transakcji na kwotę powyżej 20.000 zł,

 

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00