• Newsletter
  • Kontakt
Menu

2018.01.02 - obowiązek wysyłania plików JPK


Przypominamy, ze od rozliczeń miesiąca stycznia 2018 wszyscy przedsiębiorcy zostaną obarczeni obowiązkiem przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego do urzędów skarbowych. JPK w państwa imieniu będą wysyłać nasze biura, warto jednak pamiętać, iż :

1. Obowiązek wysyłania JPK występuje co miesiąc, nawet dla przedsiębiorców prowadzących rozliczenia kwartalne. W związku z powyższym dokumenty do księgowania muszą być dostarczane regularnie, na początku każdego miesiąca.
Nie będzie więc możliwości dostarczania dokumentów, ani rozliczenia wykonania naszej usługi w innych okresach rozliczeniowych, niż miesięczne.

 

2. Niewywiązanie się z obowiązku terminowego przekazania JPK wiąże się z karą porządkową w wysokości do 2.800,00 zł. Zgodnie z umową, nasze biura ponoszą odpowiedzialność za terminowe rozliczenia tylko w przypadku terminowego (zg. z umową) otrzymania od Państwa dokumentów księgowych. Oczywiście staramy się rozliczyć terminowo każdego klienta, ale nie zawsze możemy dać gwarancje. Tak więc prosimy o bezwzględnie terminowe dostarczanie dokumentów.

3. Jeżeli przedsiębiorca nie może w określonym terminie przekazać plików JPK (= dostarczyć dokumentacji do biura), powinien o tym poinformować organ skarbowy wskazując przyczyny niedotrzymania terminu oraz wskazać termin, w którym wypełni obowiązek. Standardowo nie składamy takich pism do US w przypadku niedostarczenia lub opóźnionego dostarczenia, gdyż nie znamy powodów. W przypadku zgłoszenia problemu przez przedsiębiorcę możemy pomóc w sformułowaniu zgłoszenia.

4. Klienci korzystający z promocji "sprzedaż" będą nadal mogli rozliczać faktury sprzedażowe za pomocą ewidencji sprzedaży VAT, dołączając do tego plik JPK wygenerowany przez systemy sprzedażowe. Przypominamy jednak, że ewidencjonowaniu podlegają też raporty fiskalne.

5. Standardowy koszt opracowania i wysłania przez nas pliku JPK, nie znajdujący się w cenniku, szacujemy, jako „prace dodatkowe” w wysokości 35,00 zł netto od firmy. Cena nie obejmuje kosztu korekty błędów w pliku, powstałych z winy klienta (poprzez dostarczenie nam błędnych faktur).

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00