• Newsletter
  • Kontakt
Menu

2018.01.04 - roczne rozliczenie podatkowe PIT-36/36L


Przypominamy, że osoby fizyczne rozliczające się zdziałalności gospodarczej podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych (PIT-36L lub PIT-36* *jeśli nie ma do rozliczenia dodatkowych dochodów o których jeszcze nie spłynęły informacje, np. PIT-11) mają do wyboru 2 równorzędne możliwości rozliczenia roku podatkowego :

1. Rozliczenie ostateczne do dnia 22.01.2018
(20.01 to dzień wolny) - składając do biura komplet dokumentów dotyczących roku 2017 (także odsetki i prowizje z rachunków bankowych, inne przychody, itp.), wraz z remanentem (w przypadku firm sporządzających remanent) i wpłacając podatek nie później niż 22.01*. * wpłata po terminie wyłącza możliwość rozliczenia i skutkuje korektą PIT.

2. Tradycyjnie, tj. dokonując rozliczenia ostatecznego do 30.04.2018 i płacąc do 20.01. jedynie zaliczkę na podatek za grudzień.

Opłacalność pierwszej metody dotyczy szczególnie firm, w których nastąpiło zmniejszenie wartości remanentu w porównaniu do 31.12.2016 roku. Osoby zainteresowane wcześniejszym rozliczeniem proszone są o kontakt z księgowością.

Podatnicy PIT-28 rozliczają się jak co roku do końca (31) stycznia (nie ma wpłaty zaliczki 20.01).

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00