• Newsletter
  • Kontakt
Menu

2018.02.14 - mozliwość zmiany sposobu płacenia zaliczek podatkowych


Przypominamy, że do dnia 20.02. istnieje możliwość zmiany sposobu płacenia zaliczek podatku dochodowego w roku 2018 w stosunku do roku 2017.

Zmianna nowy system osoby fizyczna dokonują za pośrednictwem CEiDG (prosimy o przesyłanie do nas kopii druku zgłoszenia zmiany), w przypadku spółek piszemy odpowiednie pismo do US. Brak dyspozycji zmiany powoduje zachowanie systemu z rou ubiegłego.

Przypominam, iż podstawowa metoda, to płatności miesięczne. Istnieje też możliwość wyboru rozliczeń kwartalnych (tylko dla "Małych Podatników") bądź płacenia zaliczek w postaci stałych kwot miesięcznych, obliczonych na podstawie dochodu z lat ubiegłych (mogą zostać dodatkowo pomniejszone o zapłacone w danym miesiącu składki na ubezpieczenie zdrowotne), a dopiero na koniec roku dokonywane jest rozliczenie ostateczne i wyrównanie kwoty podatku.

Osobom/firmom zainteresowanym wprowadzeniem tego drugiego uproszczenia wyliczymy należną zaliczkę po przesłaniu do nas zapytania.
 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00