15.000 zł - Bezstresowe Usługi Księgowe" />
  • Newsletter
  • Kontakt
Menu

2019.08.20 - "biała lista VAT" : dalsze ograniczenia w płatnościach >15.000 zł

 

Od 1.09.2019 zacznie też funkcjonować oficjalny wykaz podatników VAT (tzw. „biała lista”) zawierający m.in. zgłoszone przez nich do US firmowe rachunki bankowe.

Od dnia 1.01.2020 dokonanie na rachunek nie znajdujący się na „białej liście” przelewu w kwocie powyżej 15.000 zł, będzie skutkowało nie uznaniem nadwyżki ponad 15.000 zł w koszty uzyskania przychodu.
Wyjątek będzie stanowić przypadek, w którym podatnik w ciągu 3 dni od dokonania przelewu na nieautoryzowane konto zgłosi ten fakt naczelnikowi US (czyli w praktyce napisze donos na swojego kontrahenta).

Warto zaznaczyć, że jeśli przepisy nie zostaną poprawione, skrajnie trudne będzie rozliczanie płatności przechodzących przez pośredników : systemy "PAY", kartą płatniczą czy choćby finansowanie zakupu kredytem bankowym. 

Wykaz podatników ma zostać udostępniony w biuletynie publicznym Ministerstwa Finansów oraz w CEIDG, a także przekazany bankom, które mogą na jego podstawie tworzyć narzędzia umożliwiające weryfikację na poziomie definiowania przelewu (nie będzie to jednak obowiązkiem banku).

W interesie każdego podatnika leży sprawdzenie, po udostępnieniu wykazu a przed 1.01.2020, czy jego dane figurują na „białej liście” i są poprawne.

 

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00