• Newsletter
  • Kontakt
Menu

2019.08.21 - ograniczenia w możliwości wystawiania faktur do paragonów fiskalnych


Kolejna zmiana w przepisach o p.t.u. dotyczy faktur wystawianych firmom po zaewidencjonowaniu sprzedaży na kasie rejestrującej (na podstawie paragonu fiskalnego).

Od 1.01.2020 fakturę na dla podatnika VAT będzie można wystawić wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer NIP. Wyjątkiem są usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0)

W przypadku złamania w/w przepisu US ustala wystawcy faktury dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Istotą zmiany jest wprowadzenie konieczności deklaracji a priori przez kupującego, czy do transakcji przystępuje jako konsument czy jako przedsiębiorca. Bardzo proszę o ostrożność i zgłaszanie firmowego charakteru zakupu szczególnie w przypadku transakcji, w których całość obrotu jest automatycznie nabijana na kasy fiskalne (np. stacje paliw, supermarkety). „Po odejściu od kasy”, a dokładnie – po wybiciu paragonu, zmiana przeznaczenia zakupionego towaru z prywatnego na firmowy nie będzie możliwa.

„Sprzedawcom” przypominam, że rejestrowanie sprzedaży dla przedsiębiorców za pomocą kasy fiskalnej nie jest obowiązkowe. Tak więc nie ma potrzeby wymiany kas fiskalnych na nowe, posiadające możliwość dodania nru NIP w przypadku, gdy transakcja zdiagnozowana jako obrót z przedsiębiorcą nie zostanie zafiskalizowana a jedynie zafakturowana.

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00