• Newsletter
  • Kontakt
Menu

2019.10.14 - rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

 

Powstał Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - system, w którym gromadzone będą informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Rejestr dotyczy spółek : jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.) i akcyjnych (z wyjątkiem spółek publicznych.

Wszystkie w/w podmioty muszą uzupełnić dane rejestru do dnia 13 kwietnia 2020 r.

Niestety definicje beneficjenta rzeczywistego są jak zwykle mocno zagmatwane i niejednoznaczne. Pewne informacje na temat rejestru znajdują się na stronach Ministerstwa Finansów. Niestety dział "Pytania i odpowiedzi" jest praktycznie pusty.

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00