• Newsletter
  • Kontakt
Menu

2020.01.02 - zmiana w ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców

Od stycznia limit roczny do objęcia "małym ZUS" wzrasta do 67 500,00 zł. Firmy które spełniły warunki do objęcia „małym” ZUS (informacja w komunikacie z 2.01.2019 - LINK) a nie korzystały z ulgi wcześniej, mogą wybrać ten system składkowy do 8.01.2020r. Osoby zainteresowane, spełniające warunki o których mowa w komunikacie  proszę o kontakt z działem k-p. 
Wysokość podstawy składki osób uprawnionych można wyliczyć w kalkulatorze (LINK) opublikowanym przez ZUS.

Od 1.02.2020 wchodzi w życie nowelizacja przepisów dotyczących ulgi. Jedyną zmianą będzie zwiększenie do 120.000,00 zł limitu obrotu (nadal proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności), który uprawnia do zastosowania przywileju.
Nie zmieniły się przepisy dotyczące ograniczeń dotyczących wyboru tej opcji. Nadal nie posiadają takiej możliwości przedsiębiorcy, którzy :
1. prowadzili w ub. roku działalność gospodarczą krócej niż przez 60 dni
2. osiągnęli przychody wyższe od limitu
3. korzystali z ulgi w ciągu 36 m-cy, w okresie ostatnich 60-ciu m-cy, oraz  
4. świadczą usługi dla byłego (do 2 lat wstecz) pracodawcy
5. prowadzą d.g. opodatkowaną w formie karty podatkowej, korzystając ze zwolnienia z VAT
6. prowadzą d.g. jako wspólnicy jednoosobowej spółki z o. o., jawnej, komandytowej, partnerskiej, lub podlegają ubezpieczeniu (także zdrowotnemu) z więcej niż jednej d.g.
7. prowadzą działalność twórczą, artystyczną, w formie wolnego zawodu, szkoły, przedszkola

Na zgłoszenie do ulgi w nowym kształcie przedsiębiorcy mają czas do końca lutego 2020.

 

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00