• Newsletter
  • Kontakt
Menu

25.03.2020 - problemy z płatnościami, wystawianie faktur i rozliczanie podatków


W związku z obawą naszych klientów o terminowe płacenie faktur przez ich odbiorców, informuję iż : 

1. Nie ma możliwości prawnej dla "późniejszego" wystawienia faktury za wykonaną już usługę. Ostateczny termin wystawienia faktury to 15-ty dzień miesiąca następującego po wykonaniu usługi, przy czym i tak nie wpływa to na obowiązek podatkowy, który powstaje co do zasady na koniec miesiąca, w którym wykonano sprzedaż/usługę (na fakturze : "data sprzedaży").
W szczególności w usługach ciągłych (np. najem) obowiązek podatkowy przypada na koniec okresu, w jakim rozliczana jest umowa (przy umowach miesięcznych - miesiąca).

Faktury wystawione w kolejnym miesiącu należy i tak dostarczyć do księgowania zgodnie z "datą sprzdaży/usługi".

2. Zgodnie z aktualnymi przepisami faktury niezapłacone wyksięgowywuje się z podatków (PIT, CIT, VAT) po 90 dniach od terminu płatności.

Należy mieć nadzieję, że rząd nie wycofa się z tych udogodnień.

3. Mali podatnicy (obrót brutto do 1,2 mln EUR tj. dla 2020 - 5.248.000,00 zł) w celu zabezpieczenia się "od razu" przed płatnością VAT od faktur niezapłaconych mogą przejść z początkiem kwartału (decyzja do 31.03) na metodę kasową rozliczeń VAT (dopisek na fakturze "metoda kasowa" po rejestracji VAT-R) skutkującą : 
   - kwartalnym rozliczeniem VAT
   - odprowadzaniem VAT należnego wyłącznie od faktur sprzedażowych zapłaconych
   - odejmowaniem VAT naliczonego wyłącznie od faktur kosztowych zapłaconych

Zrezygnować z metody kasowej można najwcześniej po upływie 1 roku od wyboru.

Firmy decydujące się na taką opcje proszone są o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio do mnie.

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00