• Newsletter
  • Kontakt
Menu

27.03.20220 - koszt pracy zdalnej


W związku z szerokim stosowaniem przez firmy "pracy zdalnej" przypominam, że istnieje możliwość wypłaty pracownikom ekwiwalentu za  używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność. Ekwiwalent zwolniony jest z podatku dochodowego!

Ekwiwalent powinien być pieniężny (nie w naturze), wypłacony na podstawie umowy, najlepiej (dla celów dowodowych) zawartej na piśmie. Pracownik powinien zaświadczyć, że narzędzia, materiały lub sprzęt, które będą przez niego wykorzystywane w pracy na rzecz pracodawcy, stanowią jego własność i są wykorzystywane przy wykonywaniu pracy na rzecz pracodawcy.

Kwota ekwiwalentu powinna odpowiadać wydatkom poniesionym przez pracownika, oznacza to, że wypłacona kwota musi odpowiadać wartości używanej rzeczy i być związana ze stopniem jej zużycia.

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00