• Newsletter
  • Kontakt
Menu

31.03.2020 - zwolnienie z ZUS ("tarcza antykryzysowa")

 

Zwolnienie z ZUS /Art. 31zo i dalej

Na wniosek płatnika składek, zgłoszonego z ZUS przed 1.02.2020, który na dzień 29.02.2020 zgłosił do ubezpieczeń społecznych <10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek ZUS (wszystkich), należnych za okres od 1.03.2020 r. do 31.05.2020. Przepis dotyczy zaległości (!) - składek nie należy płacić, a później wystąpić o umorzenie.

Jeśli przedsiębiorca w ogóle nie zatrudniał pracowników zgłoszonych do ub. społ. zwolnienie przysługuje, jeśli przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie był wyższy niż 300% prognozowanego ppm wynagrodzenia w g.n. 2020 tj. (15.681,00 zł). Zwolnienie dotyczy wyłącznie składek od minimalnej obowiązującej podstawy wymiaru. (Zapis wskazuje na to, że jeśli przychód za 03.2020 będzie wyższy od limitu, a w kolejnych miesiącach niższy, można złożyć wniosek za 2 lub 1 miesiące)

Wniosek o zwolnienie należy przekazać do ZUS, nie później niż do dnia 30.06.2020, w formie papierowej lub elektronicznej.
Przedsiębiorca zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby/macierzyństwa jeżeli podlegał ub. chorobowemu w dniu 1.02.2020.

UWAGA PUŁAPKA : Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności znane na dzień rozpatrzenia wniosku. W przypadku zbyt wczesnego złożenia wniosku zostaniemy zwolnieni… z niczego !
Z drugiej jednak strony odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek następuje w drodze decyzji. W przypadku odmowy, zapłacimy więc składki z odsetkami za 3 miesiące !!!

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00