• Newsletter
 • Kontakt
Menu

01.04.2020 - podatki ("tarcza antykryzysowa")


Podatki

 1. Przesunięty na 31.05.2020 zostaje termin złożenia deklaracji podatkowej CIT za rok 2019 (NGO do 31.07) oraz IFT-2R (do 31.05), i wpłaty podatku. /Rozp. MF
   
 2. Złożenie deklaracji podatkowej PIT za rok 2019, i wpłata podatku, do dnia  31.05.2020 nie będzie karane na mocy KKS (PIT równoznaczny jest z "czynnym żalem"). /Art. 15zzj
   
 3. Do 1 czerwca br. przedłużono termin zapłaty zaliczek PIT-4 pobranych w marcu i kwietniu  od umów (wyłącznie) związanych ze stosunkiem pracy (etat) oraz umowami cywilnoprawnymi (dzieło, zlecenie, prawa autorskie) przez płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.  (bliżej nie wyjaśniono jakie i kto o tym decyduje ???). /Art. 52o
   
 4. Jeśli obroty firmy spadły w 2020 poniżej 50% może pomniejszyć dochód roku 2019 do kwoty 5 mln. /Art. 52k
   
 5. Zawieszenie obowiązku wyksięgowania z kosztów niezapłaconych faktur (poza wyjątkami) - nie zmieniono opcji wyksięgowania z przychodów /Art. 52q
   
 6. Wprowadzono możliwość rezygnacji w ciągu roku z art. 44ust 6b updop oraz  25 ust. 6 updop, do zgłoszenia dopiero w zeznaniu rocznym /Art. 38j; 52r
   
 7. Bieg większości terminów m.in. przedawnienia, zawitych, których niewykonanie powoduje ujemne skutki, wpisów do rejestru oraz procesowych, także kontropli skarbowych (chyba, że wymaga tego interes publiczny, lub interes strony) nie rozpoczyna się lub zostaje zawieszony ! //Art. 15zzr; 15zzs
   
 8. Termin wydania Indywidualnych Interpretacji Podatkowych wydłuża się o 3 miesiące, z możliwością wydłużenia o kolejne 3. /Art. 31g
   
 9. Nie pobiera się opłaty prolongacyjnej od decyzji o odroczeniu/umorzeniu/układzie ratalnym podatków i ZUS. MF może zaniechać w całości lub w części odsetek za zwłokę. /Art. 15za
   
 10. Czynny żal można (wreszcie!) złożyć elektronicznie. /Art. 15zzk
   
 11. Odliczenie darowizn związanych z wspieraniem walki z COVID-19 (do 30.04 - 200%, do 31.05 - 150%) /Art. 52n
   
 12. Nowa matryca stawek VAT, informacje stawkowe i obowiązek JPK_VATDEK dla "dużych" od 1.07.2020  /Art. 58; 63
   
 13. Wstrzymuje się pobieranie opłat z tytułu praw autorskich oraz opłat abonamentowych (RTV) dla przedsiębiorców, którzy zapłacili za poprzednie okresy.

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00