• Newsletter
  • Kontakt
Menu

01.04.2020 - składanie wniosków ("tarcza antykryzysowa")

 

Na stronie rządowej (LINK do strony) zamieszczono tutorial z listą wszystkich możliwych opcji dofinansowania i ułatwień dla przedsiębiorców i wzorami wniosków.

Wnioski zazwyczaj nie zawierają danyck księgowych, poza danymi dotyczącymi obrotów, wymagają natomiast złożenia przez przedsiębiorcę adekwatnych oświadczeń. Firmy/przedsiębiorcy powinny więc składać je osobiście. W przypadku potrzeby danych finansowych proszę zwrócić się o nie bezpośrednio do obsługujących państwa księgowych. 

UWAGA ! Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Nieststy nie zostało wyjaśnione, czy mimo tego można złożyć kilka wniosków, i później zrezygnować z mniej korzystnych, czy też składać po jednym, ale co wtedy, kiedy zostanie odrzucony.

Wniosek ZUS

Wniosek zwolnienia z ZUS znajduje się także na stronie aktualności ZUS (LINK do strony) Wniosek można złożyć osobiście, pocztą, bądź przez PUE ZUS.

Obsługa wniosku przez ZUS budzi jednak pewne kontrowersje : przepis umożliwiający zastosowanie ulgi dotyczy - wbrew temu co napisało ZUS, wprowaqdzając przedsiębiorców w błąd - "zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek ZUS" (Art. 31zo ust 1. i 2. Ustawy). Aby zwolnienie było skuteczne musi najpierw pojawić się nieopłacona składka, a tą nalicza się na dzień złożenia deklaracji ZUS (10/15 danego m-ca).
Potwierdza to Art. 31zq.ust 4 Ustawy :
"Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, znane na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek."

Wbrew informacjom ZUS nie będzie więc istniała podstawa prawna, umożliwiająca umorzenie składek na wniosek rozpatrzony (złożony) zbyt wcześnie !

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00