• Newsletter
 • Kontakt
Menu

14.04.2020 - tarcza antykryzysowa 2

09-04-2020 Sejm uchwalił Ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wnoszącą (jedynie drobne) poprawki do ustawy z dnia 31.03.br.  
Ustawa jeszcze nie obowiązuje, jest w toku dalszych prac legislacyjnych.

Z konkretnych programów pomocowych wprowadzono :

 1. Świadczenie postojowe :
  - Możliwość wydłużenia wypłaty świadczenia postojowego 2080,00 zł dla przedsiębiorców i wykonawców  umów cywilnoprawnych przedłużono do 3-ch miesięcy. Warunkiem przyznania świadczenia za kolejne miesiące jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.
  - Zniesiono limit przychodów (300 krotność) dla przedsiębiorców starających się o świadczenie
  (wcześniej bez limitu tylko dla tych, którzy zawiesili d.g.).
  - Świadczeniem objęto także umowy cywilne zawarte po 29.02 (a przed 1.04)

   
 2. Pożyczka na prowadzenie działalności dla mikroprzedsiębiorcy :
  Potwierdzono możliwość otrzymania mikropożyczki także przez firmy nie zatrudniające pracowników
  (wbrew przepisom było to kwestionowane przez urzędy).
  Złagodzono warunek umorzenia pożyczki wraz z odsetkami, którym będzie prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki
  (wcześniej – utrzymanie zatrudnienia).
   
 3. Rozszerzenie zwolnienie z opłaty zaległych składek ZUS dla przedsiębiorcy, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych. Zwolnienie dotyczy 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.
  Przypominam, że składek nie można zapłacić w ogóle, a dopiero po tym starać się o umorzenie połowy kwoty. Firma która w terminie zapłaci np. połowę składek, umorzy 50% z pozostałej połowy, czyli 25% składek łącznych !!!          

  Nie został, wbrew oczekiwaniom, zniesiony limit 300% przychodu dla zwolnienia ze składek przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników.

   
 4. ZUS może na wniosek dłużnika odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę powstałych po 1.01.2020.
   
 5. Wydłużono o kolejne 14 dni okres, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko do 8 lat, nie mogące uczęśczać do przedszkola lub szkoły

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00