• Newsletter
  • Kontakt
Menu

18.05.2020 - tarcza antykryzysowa 3


Weszła w życie kolejna modyfikacja "Tarczy Antykryzysowej".

Przepisy opublikowane jak zwykle po terminie zapłaty dodały możliwość ubiegania się o umorzenie niezapłaconej składki ZUS za miesiące kwiecień i maj 2020, dla przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników, a wykazujących przychód powyżej limitu 15.681,00 zł jeśli osiągnięty przez nich dochód w pierwszym miesiącu za który złożono wniosek u umorzenie nie przekroczył kwoty 7.000,00 zł. 
Pod tymi samymi warunkami osoby korzystające z "ulgi na start" (zwolnione z ZUS społecznego) mogą się ubiegać o umorzenie niezapłaconych składek zdrowotnych.

Wprowadzono także zmiany w przepisach kredytowych, ograniczając wysokość zastawu/pożyczki na nieruchomościach zaspokajających potrzeby mieszkaniowe, oraz wysokość maksymalnych prowizji i odsetek od kredytów. Ograniczenia nie dotyczą jednak kredytów związanych z działalnością gospodarczą czy zawodową pożyczkobiorcy. 

Zmieniono zapisy prawa telekomunikacyjnego, spółdzielczego i gospodarki odpadami.

Od 7-go dnia po wejściu w życie ustawy zaczynają ponownie bieg zawieszone wcześniej terminy sądowe.

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00