• Newsletter
  • Kontakt
Menu

07.07.2020 - rozliczenia różnych form finansowej pomocy związanej z COVID


Przypominam, że finansowe programy pomocowe związane z tzw. "tarczą antykryzysową" są programami celowymi. Każdy z nich, w podpisanej przez Państwa umowie, określa zakres wydatków, jakie przedsiębiorca może ponieść z pozyskanych środków. Najczęściej jest to ogólnie "pokrycie bieżących kosztów prowadzonej działalności gospodarczej" lub "wypłata wynagrodzeń". Najbardziej szczegółowy opis prezentuje umowa z PFR, gdzie dopuszczalne jest:

- pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym wynagrodzeń Pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże z wyłączeniem przeznaczenia tych środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu
- przedterminową spłatę kredytu (max. do 25% otrzymanej kwoty dofinansowania)
- pieniędzmi z subwencji przedsiębiorca nie może płacić ani sobie ani jakimkolwiek powiązanym z nim osobom lub podmiotom.

Sposób wydatkowania dofinansowania będzie kontrolowany. Dlatego sugeruję prowadzenie wewnętrznych rozliczeń środków pomocowych COVID, czy to przez sporządzanie adnotacji (np. "zapłacono ze środków wsparcia w/z z COVID") na przelewach/fakturach kosztowych dotyczących wydatków uprawnionych, czy też wyodrębnienie specjalnego konta do obsługi tych płatności (np. odrębne konto do wypłaty wynagrodzeń)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00