• Newsletter
  • Kontakt
Menu

2020.09.14 - dodatkowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie JPK_VAT


Od dnia 1.10.br. na przedsiębiorców nałożony zostanie nowy obowiązek ewidencyjny w zakresie sporządzania deklaracji-plików JPK_VAT (zastąpią one deklaracje VAT7/K). W ramach powyższego, zapisy faktur sprzedażowych  dotyczące „transakcji wrażliwych” będą musiały być opisane za pomocą wskazanych przez ustawodawcę kodów (podane poniżej). Brak oznaczenia symboli GTU zagrożony jest sankcją grzywny 500 zł za każde uchybienie.

W związku z powyższym niezwykle ważne będzie rozpoznanie przez osobę wystawiającą fakturę poszczególnych typów transakcji, oraz odpowiednie opisanie faktury. Przedstawione opisy będziemy sprawdzać zg. z naszą wiedzą, proszę jednak pamiętać, że nie jest ona pełna co do zakresu działalności klienta w sytuacjach szczególnych, bądź niestandardowych. 

Wg posiadanej przeze mnie wiedzy programy do wystawiania faktur generujące JPK będą posiadały co najmniej możliwość okodowania faktur do tworzonego i przekazywanego nam pliku JPK_VAT. Bez takich kodów przekazanie nam pliku JPK będzie niemożliwe. Proszę o upewnienie się, czy Państwa programy taką funkcję posiadają.
Nie w każdym przypadku programu fakturującego adnotacja dotycząca kodów pojawi się na samej fakturze, gdyż nie jest to obowiązkowe. Warto jednak naciskać producentów oprogramowania o wprowadzenie takiej opcji. Osoby przekazujące nam faktury sprzedaży nie posiadające opisu kodami GTU i dodatkowymi w wersji papierowej proszeni są o umieszczenie opisów w „uwagach” lub ich ręczne nanoszenie na wydrukowanym egzemplarzu.

 

Lista kodów GTU :

GTU_01 – dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

GTU_02 – dostawy paliw,

GTU_03 – dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów,

GTU_04dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

GTU_05dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,

GTU_06dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,

GTU_07dostawa pojazdów oraz określonych części samochodowych,

GTU_08 – dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VT,

GTU_09 – dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne,

GTU_10dostawy budynków, budowli i gruntów,

GTU_11 – świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,

GTU_12 – świadczenia usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,

GTU_13świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej.

oraz kodów dodatkowych :

FP - faktury do paragonu

SW- sprzedaży wysyłkowej

TP - sprzedaży dokonanej na rzecz podmiotów powiązanych

MPP - transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

EE - usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych

RO - raportu fiskalnego

WEW - dokumentu wewnętrznego opodatkowania

TT_WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,

TT_D – wobec dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej

MR_T – w odniesieniu do świadczenia usług turystyki opodatkowanego na zasadach

MR_UZ – w odniesieniu do dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków opodatkowanych na zasadach marży

I_42 – w przypadku procedury celnej 42 (import),

I_63 – w przypadku procedury celnej 63 (import),

B_SPV – dla transferu bonu jednego przeznaczenia (karta podarunkowa) dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu

B_SPV_DOSTAWA” – dla dostawy towarów oraz świadczenia usług, które obejmuje jednego przeznaczenia

B_MPV_PROWIZJA” – wobec świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00