• Newsletter
 • Kontakt
Menu

17.09.2020 - projekt podwójnego opodatkowania Spółek Komandytowych

W dniu 16.09 został opublikowany projekt zmian w ustawie CIT. Poniżej kilka moich spostrzeżeń „na gorąco” dotyczących jednej ze zmian – opodatkowania spółek komandytowych.

Zgodnie z projektem mocą ustawy o CIT zostają objęte także, mające siedzibę lub zarząd na terytorium polski, spółki komandytowe, oraz spółki jawne za wyjątkiem spółek osób fizycznych. Te drugie mogą być spod ustawy zwolnione, pod warunkiem przyjęcia dodatkowych obciążeń biurokratycznych (informacyjnych).

Tym samym przychody SpK (i niektórych SpJ) zostają opodatkowane CIT, pomimo iż mamy do czynienia ze spółkami osobowymi. Przy czym :

 1. W przypadku komplementariusza : należny podatek od udziału w zyskach spółki pomniejsza się o podatek pobrany od danej spółki w % jaki przypada na danego komplementariusza.
  „Podwójne opodatkowanie”
  w tym przypadku wystąpi jedynie dla komplementariuszy będących osobą prawną i „małym podatnikiem” (to większość komplementariuszy, przy czym ich udziały w zyskach bywają niewielkie), dla których realne opodatkowanie wyniesie 19% (zamiast 9%) oraz komplementariuszy wykazujących stratę (nie płacili do tej pory podatku jeśli udział w zysku SpK pokrywał stratę).
  Podatek osób fizycznych nie ulegnie zmianie (19%).
 2. W przypadku komandytariusza będącego osobą prawną podlegającego opodatkowaniu CIT w Polsce bądź UE (taka konstrukcja jest jednak rzadko spotykana), mającego nie mniej niż 10% udziałów występuje zwolnienie z podatku od udziału w zysku SpK. Jedyny podatek płaci SpK. Rozwiązanie będzie niekorzystne, gdy SpK płaci 19% a komandytariusz 9%, lub zawsze dla komplementariuszy wykazujących stratę.
 3. W przypadku komandytariusza będącego osobą fizyczną wprowadzone zostało podwójne opodatkowanie przychodów, uzupełnione jednak o zwolnienie podatkowe, wyłącznie dla komandytariusza (można go nazwać „pasywnym”) nie będącego udziałowcem lub członkiem zarządu udziałowca (posiadającym poniżej 5% udziałów w SpK) ani członkiem zarządu komplementariusza, czy osobowo powiązanego z w/w.
  Z CIT oraz PIT w tym przypadku może zostać zwolnione 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza, nie więcej niż 60 000 zł/rok z każdej spółki odrębnie.
  Oznacza to w praktyce, że do kwoty 120.000 zł rocznie opodatkowanie wybranych komandytariuszy „małych podatników” będzie dokonywane wg stopy realnej 14%, która po przekroczeniu limitu będzie sukcesywnie rosnąć.
  Dla pozostałych spółek obciążenie będzie bez zmian – 19%.

  Dla komplementariusza nie spełniającego warunków (a takich jest obecnie większość) opodatkowanie może wzrosnąć (nie zauważam „wyłączenia” zapłaconego już podatku CIT z podstawy opodatkowania PIT ale może źle to rozumiem) do 28-38% (!!!) co będzie wyższe od realnego opodatkowania dywidendy Spzoo (26,3-34,4%).

 

Przepisy stosuje się od roku podatkowego 2021, przy czym spółki z rokiem podatkowym innym niż kalendarzowy zobowiązane są do zamknięcia ksiąg 31.12.2020r. i rozpoczęcia nowego roku od 1.01.2021 (nie ma możliwości przedłużenia działania „starego” podatku).

Warto pamiętać, że projekt może być znacząco zmodyfikowany w trakcie prac legislacyjnych.

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00