• Newsletter
  • Kontakt
Menu

20.11.2020 - projekt kolejnych działań osłonowych rządu dla wybranych branż


Sejm przyjął projekt kolejnego pakietu pomocowego dla przedsiębiorców (Tarcza 6.0, przypomnę, że informacja o poprzedniej 5.0 była w ostatnim biuletynie). Prezentuję podstawowe założenia, mimo iż do ostatecznego uchwalenia ustawy jeszcze daleko (będzie więc działała wstecz), a dodatkowo może się okazać, że obietnice nie będą miały pokrycia w środkach budżetowych  : 

1. pomoc publiczna przeznaczona będzie (tak jak w poprzednim przypadku) wyłącznie dla wybranych (w trakcie prac lista może ulec zmianie) branż.

2. Podstawową formą pomocy będzie umarzalne postojowe w wysokości 5.000 zł dla wybranych branż, pod warunkiem prowadzenia d.g. przed 1.10.2020, spadku obrotów 40% do analogicznego okresu roku 2019 oraz utrzymania d.g. przez kolejne 3 miesiące.

3. Dodatkowo przewidziane jest zwolnienie z opłacania składek ZUS za... miesiąc listopad 2020 (!!! - dokładnie tak, czytałem to dwa razy i jak drut - tylko listopad) przy warunku prowadzenia d.g. przed 1.10.2020.

Branże objęte pomocą wg PKD (niebieskie - tylko ZUS) :

- 47.71.Z; 47.81.Z; 47.82.Z; 47.89.Z - sprzedaż detaliczna odzieży; sprzedaż na straganach i targowiskach;
- 56.10.A-B; 56.29.Z; 56.30.Z - restauracje i pozostała gastronomia;
- 59.11.Z; 74.20.Z - produkcja filmów, nagrań wideo; działalność fotograficzna;
- 77.21.Z - wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
- 82.30.Z organizacja targów, wystaw i kongresów;
- 85.51.Z pozaszkolna edukacja sportowa;
- 86.90.A; 86.90.D - działalność fizjoterapeutyczna; paramedyczna
- 90.01 Z; 90.02.Z - wystawianie; wspomaganie przedstawień artystycznych
- 93.11.Z; 93.13.Z; 93.19.Z; 96.04.Z - działalność obiektów sportowych; poprawy kondycji fizycznej; pozostała działalność sportowa;
- 93.21.Z; 93.29.A; 93.29.B; 93.29.Z działalność wesołych miasteczek; pokojów zagadek; pozostała działalność rozrywkowa

Warto zauważyć, że pozbawione nawet tak skromnej pomocy zostały m.in.:piloci wycieczek, przewodnicy górscy, catering, agroturystyka, sklepiki szkolne, szkoły tańca czy firmy transportowe przewożące dzieci do szkoły/na zajęcia sportowe.

 

 


 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00