• Newsletter
  • Kontakt
Menu

01.12.2020 - podwójne opodatkowanie spółek komandytowych


W dniu wczorajszym (w ostatnim możliwym konstytucyjnie terminie), została przegłosowana, podpisana i ogłoszona ustawa zwiększająca opodatkowanie spółek komandytowych. O projekcie pisałem w komunikacie z dn. 17.09.2020.


Istotną zmianą, w stosunku do projektu jest uchwalenie kuriozalnego vacatio-legis. Jakkolwiek formalnie przepisy wchodzą w życie z dniem 1.01.2021r., to spółka może postanowić, że przepisy, stosuje się dla niej począwszy od dnia 1maja 2021r.
W tym przypadku rok obrotowy spółki będzie wydłużony do dnia 30.04.2021.

 

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00