• Newsletter
  • Kontakt
Menu

17.12.2020 - spółka nieruchomościowa

 

Od 1.01.2021 każdy podmiot inny niż osoba fizyczna, w którym na ostatni dzień roku co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium RP lub praw do takich nieruchomości staje się spółką nieruchomościową.

Spółka (a nie sprzedający !SIC) jest płatnikiem 19% PIT od dochodu z transakcji zbycia udziałów, akcji, itp., w której bierze udział co najmniej jedna strona "zagraniczna". W przypadku, gdy dochód nie jest znany podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa (!!!).

Spółka przekazuje do KAS co roczne informacje o udziałowcach/akcjonariuszach itp.

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00