• Newsletter
  • Kontakt
Menu

17.12.2020 - postanowienie o przedłużeniu roku podatkowego w SpK


W związku z zapytaniami klientów dotyczącymi przedłużenia "pojedynczego" opodatkowania (19%) przychodów z tytułu udziału osób fizycznych w spółce komandytowej informuję, że do celów podatkowych ustawa wymaga od spółki jedynie postanowienia, iż:
- przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2 "Ustawy z dn. 28.11.2020
o zmianie ustawy o PDOF i PDOP /.../ oraz niektórych innych ustaw" stosuje się do spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce, począwszy od dnia 1 maja 2021 r.
- spółka nie zamyka ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2020r. i kontynuuje rok obrotowy do dnia 30.04.2021r.
(nie jest to obligatoryjne, ale brak postanowienia oznacza 2 bilansy).

Jakkolwiek ustawa nie ustanowia obowiązku zgłaszania postanowienia gdziekolwiek, dotyczy jednak wyłącznie kwestii podatkowej. Ustawa nie określa też trybu przyjęcia "postanowienia" przez spółkę.
Należy zauważyć, że dodatkowe obowiązki mogą wynikać z treści umowy spółki (np. konieczność zmiany tej umowy) bądź z KSH czy ustawy o KRS  (zgłoszenie zmiany roku podatkowego).
Powyższe czynniki należy uzgodnić z prawnikami.

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00