• Newsletter
  • Kontakt
Menu

11.01.2021 - informacja dotycząca Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


Przypominamy, że do dnia 31.01 pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników, którzy nie będą tworzyć ZFŚS i wypłacać świadczenia urlopowego, powinni zawiadomić na piśmie o tym fakcie zatrudnionych pracowników.

Forma pisma jest dowolna, przyjęta dla komunikacji w danym zakładzie pracy (może być notatka indywidualna dla pracownika, mailing ale równie dobrze zawiadomienie może być wywieszone na wewnętrznej tablicy ogłoszeń), przy czym ważna jest możliwość udowodnienia, iż pracownicy zostali o decyzji skutecznie zawiadomieni.

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00