• Newsletter
  • Kontakt
Menu

Analiza modelu biznesowego prowadzonej działalności

Konsultacje doradcy podatkowego przeznaczone zarówno dla przedsiębiorców planujących rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, w celu wybrania jej odpowiedniej formy, jak i firm planujących zmianę modelu prowadzonej d.g. (np. z działalności jednoosobowej na spółkę prawa handlowego). 
 

1. Doradca analizuje :
- stan obecny/założenia wstępne prowadzonej działalności,
- zalety oraz ewentualne niedogodności prowadzonej d.g., występujące z punktu widzenia przedsiębiorcy, oraz optymalizacji podatkowej i gospodarczej

- założenia modelu biznesowego przyjętego przez przedsiębiorce z punktu widzenia optymalizacji podatkowej i gospodarczej

2. Doradca formułuje, w oparciu o konkretne wyliczenia finansowe, alternatywne propozycje modelu biznesowego, korzystniejsze dla przedsiębiorcy ze względu podatkowego lub/i gospodarczego, wykazując szacunkowe oszczędności podatkowe do których takie rozwiązania mogą prowadzić. 

3. Korzyści i ewentualne wady alternatywnego modelu biznesowego, porównywane są przez doradcę z wyliczeniami finansowymi dla przyjętego przez przedsiębiorcę modelu bazowego.

Należy wyraźnie zaznaczyć, iż doradca w ramach analizy nie kreuje "jedynego słusznego rozwiązania". Analiza wskazuje przedsiębiorcy wady i zalety przyjętych przez niego założeń, porównując je z modelami alternatywnymi, stworzonymi na bazie wiedzy i doświadczenia doradcy. Analiza może zarówno wskazać nowe drogi rozwoju biznesu, jak i potwierdzić (ew. z modyfikacjami) założenia przyjęte przez przedsiębiorcę.

 

Media
Video
Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00