• Newsletter
  • Kontakt
Menu

15.06.2021 - Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych


Do dnia 30.06.br podmioty zarejestrowane do celów podatku akcyzowego winny być zgłoszone do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA). Obowiązek rejestracji obejmuje podmioty zobligowane do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

CRPA dotyczy m.in.:

  • Podmiotów, nabywających wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie (oleje lub preparaty smarowe wykorzystywane do procesu produkcji, wyroby energetyczne wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej itp.);
  • Podmiotów, nabywających produkty wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, objęte stawką 0 PLN (benzen, ksylen, toluen itp.);
  • Podmiotów posiadających status podatników akcyzy od energii elektrycznej (z wyłączeniem produkujących energię elektryczną na własne potrzeby w generatorach o łącznej mocy do 1 MW)
  • Podmiotów zobowiązanych do rozliczenia akcyzy od nabywanych/zużywanych wyrobów akcyzowych (dokonujące WNT wyrobów akcyzowych na własne potrzeby i in.);
  • Podmiotów prowadzących miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych;
  • Pośredniczących podmiotów węglowych oraz gazowych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej CRPA .

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00