• Newsletter
  • Kontakt
Menu

Antyradar podatkowy

Obowiązujący w naszym kraju Kodeks Karny Skarbowy, przewiduje drastyczne kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, chociażby za, bliżej niezdefiniowane, „wystawienie faktury w sposób wadliwy”, czy też sporządzenie błędnej listy płac (pobranie podatku w zaniżonej kwocie). Wykroczeniem skarbowym jest także, nawet nieumyślny, brak nadzoru zarządu/właściciela nad przestrzeganiem reguł podatkowych. Nakładają się na to wielość, często sprzecznych ze sobą, interpretacji i wykładni przepisów podatkowych, oraz zupełna uznaniowość w ocenie faktów i dowodów przez urzędników skarbowych przeprowadzających kontrolę.

O ile nad klientami Grupy Księgowej OKULSCY rozpinamy parasol ochronny, w postaci zarówno naszej wiedzy i zaangażowania, jak i wysokich ubezpieczeń naszej działalności od odpowiedzialności cywilnej, o tyle coraz częściej zauważamy, że inne firmy takiej ochrony są pozbawione.

W przejmowanych przez nasze biura firmach, spotykamy się nie tylko z błędami, ale i zwykłym bałaganem księgowym. Nie zmienia tego fakt, że są one w znacznej mierze obsługiwane także przez biura rachunkowe.

W związku z powyższym, chcieliśmy zaproponować firmom wprowadzoną przez nas nową usługę : antyradar podatkowy
polegający na jednorazowym, bądź cyklicznym audycie dokumentacji podatkowej i/lub kadrowo-płacowej, mającym na celu wyeliminowanie zagrożenia ze strony urzędów skarbowych, spowodowanego być może także nieudolną obsługą księgową czy brakiem doradztwa.

Nie daj się namierzyć Urzędom Skarbowym !!!

 

Media
Video
Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00