• Newsletter
  • Kontakt
Menu

Indywidualne interpretacje prawa podatkowego

Korzystając z mojego wieloletniego doświadczenia w  pracy doradcy podatkowego, oraz praktyki w pisaniu wniosków interpretacyjnych, oferuję Państwu kompleksową obsługę dotyczącą uzyskania przez Państwa firmę indywidualnych interpretacji prawa podatkowego dotyczących problemów występujących w prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z  art. 14b Ordynacji podatkowej, Minister Finansów (poprzez upoważnione organy), na pisemny wniosek zainteresowanego, ma obowiązek wydania, w  jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego, zwaną też interpretacją indywidualną.

Wniosek taki może dotyczyć zarówno już zaistniałego stanu faktycznego, jak i  zdarzeń przyszłych, tak więc każdy podatnik, prowadzący lub planujący prowadzenie przedsiębiorstwa ma prawo upewnić się, co do prawidłowości prowadzonych rozliczeń z urzędem skarbowym.

Bardzo często, od wyniku interpretacji, a co za tym idzie możliwości wyboru konkretnych opcji podatkowych, zależeć może opłacalność całego przedsięwzięcia. Szczególnej wagi nabiera więc precyzja napisania wniosku i dokładnego przedstawienia w nim racji pytającego.

 

Media
Video
Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00