• Newsletter
  • Kontakt
Menu

2022.01.05 - wzrost zaliczek PIT z umów zlecenie


Brak odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego, wprowadzony w "Nowym Ładzie", spowoduje drastyczny wzrost opodatkowania umów zleceń.
Kwota "na rękę" zmniejszy się o dodatkowe 9%. W pewnym stopniu bedzie to wyrównane poprzez wzrost kwoty wolnej od podatku, przy czym w wyniku konstrukcji naliczania podatku z umów zleceń, w której kwota wolna nie jest na bieżąco potrącana, jej rozliczenie nastąpi dopiero w PIT-37, po roku, powodując duży zwrot podatku (realnie - pomniejszonego o inflację).
Aby zapobiec czasowemu zwiekszeniu opodatkowania ustawodawca wprowadził 2 możliwości wnioskowania o wcześniejsze rozliczenie kwoty wolnej :

1. Wniosek do Zleceniodawcy o nie pobieranie zaliczek na podatek dochodowy.

Zleceniodawca może odstąpić od poboru zaliczek od miesiąca nastepującego po miesiącu złożenia pisemnego wniosku (brak specjalnej formy czy "druku") ale jedynie w przypadku, gdy:
- przewidywane roczne dochody podatnika nie przekraczają 30 tys. zł
- podatnik nie uzyskuje innych dochodów, przy ktorych uwzględniana jest kwota wolna (etat, dzialalność gospodarcza w skali, inne zlecenia do ktorych złożono w/w oświadczenie).
Wato zauważyc, że konstrukcja przepisu jest (jak zwykle) mętna. Opiera się na "przewidywaniach" i "słowie honoru" jednak w przypadku falszywego oświadczenia tradycyjnie to przedsiębiorca odpowiada za brak pobranego i odprowadzonego podatku. Może mieć co najwyżej regres do zleceniobiorcy, który będzie wypłacalny, badź nie.

2.Wniosek do Naczelnika US o zwolnienie z poboru podatku, na podstawie art. 22 § 2 Ordynacji podatkowej.

Wniosek jest składany bezpośrednio przez zainteresowanego, przy czym Naczelnik US może, ale nie musi, rozpatrzyć go pozytywnie.
Ta formuła wydaje się o wiele bezpieczniejsza dla przedsiębiorców, lecz mniej wygodna dla zleceniobiorców.

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00