• Newsletter
  • Kontakt
Menu

2022.01.14 - ZUS od wynagrodzeń zarządu

 

W związku z pewnymi niejasnościami występującymi u klientów w rozumieniu mechanizmu wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie osób prawnych, oraz należnych od nich składek ZUS wyjaśniam:

  • od 1.01. wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji (zarządu) na mocy uchwały powołania zostają opodatkowane neo-składką zdrowotną.

  • składka naliczana jest od osób pobierających wynagrodzenie z tego tytułu, począwszy od dnia ich powołania do dnia odwołania w wysokości 9% wynagrodzenia, nie mniej jednak niż 9% od wynagrodzenia minimalnego (ok. 270 zł).

Tak więc:

  1. obowiązek składkowy dotyczy wyłącznie osób pobierających w danym roku wynagrodzenie

  2. osoby pobierające wypłatę wypłatę nawet raz do roku winny odprowadzić składkę minimalną za okres 12-tu miesięcy.

  3. osoby pobierające wypłatę wypłatę nawet raz do roku winny z początkiem roku zostać zarejestrowane do ZUS. W przypadku, gdy uchwała o wynagrodzeniu zostanie podjęta później, zarejestrujemy takie osoby „wstecznie”.

  4. wszyscy nowi i odchodzący członkowie zarządu pobierający wynagrodzenie, jak i uchwały o wynagrodzeniu, powinny być do nas zgłaszane.

Jednocześnie przypominam, że w przypadku osób nie pobierających wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji (czyli pełnienia jej tytułem darmym) powstaje przychód po stronie spółki w cenie rynkowej uzyskanego świadczenia. Z pewnością wysokość przychodu ma związek z wielkością spółki, jednak ja nie podejmuję się wycenić, czy w przypadku małych spółek dochód można uznać za zaniedbywalny (0,00) oraz jakie powinny być kwoty, aby były akceptowalne dla US.

W związku z powyższym poproszę od zarządów obsługiwanych przez nas spółek o listę członków zarządu i innych osób pełniących funkcje z powołania (wg dostępnych interpretacji prawnych nie są to prokurenci, gdyż jest to prokura /pełnomocnictwo/ a nie powołanie), w formacie:

 

Nazwa spółki

1

Imię i Nazwisko

Pobiera wynagrodzenie

Nie pobiera wynagrodzenia

Wartość m-czna świadczenia tytułem darmym

TAK/NIE

TAK/NIE

…..

 

 

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00