• Newsletter
  • Kontakt
Menu

2022.06.20 - korekta tzw. "Nowego Ładu"

Z dniem 1.07 (w większości z mocą wsteczną od 01.01.2020 – co wprowadza jeszcze większy, w już dotychczasowy bałagan prawno-podatkowy) zaczną obowiązywać kolejne zmiany w podatku dochodowym (PIT).

1. Dotychczasowa, całkowicie nietransparentna „ulga dla klasy średniej” zostanie zastąpiona obniżką stawki w I progu podatkowym z 17-tu do 12%

2. W prowadzona zostaje możliwość częściowego odliczania części zapłaconych składek zdrowotnych od podstawy opodatkowania (nadal jednak nie od podatku jak wcześniej!):

  • w podatku liniowym do wysokości 8.700,00 zł rocznie. Maksymalny odpis podatkowy wyniesie więc 137,75 zł miesięcznie.

  • w ryczałcie - o 50% kwoty składek (odpis od 5,00 do 85,60 miesięcznie)

  • w karcie podatkowej do 19% kwoty zapłaconych składek (maksymalny odpis: 51,47)

3. Przywrócona zostanie możliwość wspólnego rozliczenia samotnego rodzica z dziećmi, a kwota dochodów dziecka wyłączająca z rozliczenia zostanie podniesiona z 3.089,00 do 16.061,28 zł !

4. Wszystkie zeznania podatkowe będą składane do dnia 30.04 roku następującego po roku podatkowym.

5. W związku ze znaczącymi zmianami dotyczącymi opodatkowania w skali podatkowej przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem lub podatkiem liniowym, będą mogli:

  • ryczałtowcy przejść od dnia 1.07.2022 na zasady ogólne (de facto rozliczą 2 odrębne „półrocza podatkowe”). Wybór nowego opodatkowania musi być złożony w terminie do dnia 22.08.2022.

  • ryczałtowcy (którzy nie zdecydują się na zmianę w trakcie roku) oraz podatnicy rozliczający się w skali mogą, pomimo innych wyborów, w dniu 30.04.2023 złożyć deklarację podatkową bądź w rozliczanym do tej pory systemie (ryczałt, 23,9%) bądź na zasadach ogólnych – w zależności od tego, która opcja będzie dla nich korzystniejsza.
    Uwaga! – w tym drugim przypadku ryczałtowcy muszą zbierać dokumenty kosztowe za rok 2022, a operacja będzie wymagała ponownego księgowania całego roku. Jej opłacalność może więc być niewielka.

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00