• Newsletter
 • Kontakt
Menu

Obsługa podatkowa i kadrowo-płacowa pełnej księgowości

W ramach kompleksowej obsługi klienta, nasza spółka świadczy usługi :

1. Prowadzenia Ksiąg handlowych przedsiębiorstwa

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń VAT,
 • tworzenie indywidualnych planów kont,
 • sporządzanie raportów kasowych,
 • sporządzanie rozliczeń podatkowych PIT, CIT, i VAT,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • sporządzanie bilansów i rocznych rozliczeń podatkowych

2. Rozliczenie pracowników

 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z procedurą zatrudniania i zwalniania pracowników,
 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek osobowych)
 • rozliczanie urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym zwolnień lekarskich
 • wystawianie świadectw pracy
 • sporządzanie list wynagrodzeń członków rady nadzorczej/zarządu,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • rozliczanie należności podatkowych i ZUS pracowników, łącznie ze sporządzeniem i złożeniem odpowiednich deklaracji rozliczeniowych,
 • sporządzanie i dostarczanie informacji RMUA dla pracowników,
 • rejestracja i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,
 • kontakty z US  i ZUS, w zakresie rozliczeń pracowniczych,
 • przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych pracowników (PIT-8/11; PIT-40),
 • prowadzenie rozliczeń z PFRON,
 • organizacja szkoleń BHP
 • podstawowy zakres doradztwa w sprawach pracowniczych.

3. Inne

 • informowanie o bieżących zmianach w przepisach podatkowych, mających wpływ na działalność prowadzoną przez Zleceniodawcę.
 • reprezentowania w kontaktach z urzędami skarbowymi i ZUS,
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS przedsiębiorcy,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • rozliczanie amortyzacji środków trwałych,
   
Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00