• Newsletter
  • Kontakt
Menu

2023.01.10 - utylizacja dokumentacji za rok 2016


Informuję, że w związku z upłynięciem ustawowego terminu przygotowujemy się do utylizacji przechowywanej u nas dokumentacji księgowej za rok 2016. Dokumentacja będzie komisyjnie pakowana i przekazywana firmie profesjonalnie zajmującej się niszczeniem dokumentów.

Koszt zniszczenia 1 segregatora wynosi 50,00 zł netto.

 

Osoby, które chciałyby odebrać dokumentację do dalszego samodzielnego przechowywania, bądź zniszczenia proszone są o przekazanie takiej dyspozycji do dnia 20.01.2023.

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00