• Newsletter
  • Kontakt
Menu

2023.02.09 - przymusowy zapis do PPK


W związku z krachem (brakiem chętnych do przystąpienia) systemu PPK wprowadzony został przymusowy zapis wszystkich zatrudnionych pracowników w wieku 18-55 lat co 4 lata od dnia wprowadzenia tej opcji. Najbliższy termin przymusowego zapisu przypada na koniec lutego br.

Oznacza to, że z dniem 28.02.2023 tracą ważność wszystkie złożone do tej pory rezygnacje z uczestnictwa w PPK a od 1.03.2023 wszyscy pracownicy, którzy nie złożą nowej rezygnacji będą przymusowo wcieleni do systemu.

 

W związku z powyższym :

  1. Pracodawca ma obowiązek poinformowania pracowników w wieku 18-55 lat o ponownym przymusowym zapisaniu ich do systemu PPK do końca lutego 2023.

  2. Pracownicy mogą złożyć ponowną deklarację o rezygnacji z systemu PPK w dowolnym momencie po 1.03.2023. Jeśli nie złożą deklaracji do końca kwietnia 2023 automatycznie zostaną im (i pracodawcy) potrącone składki PPK.

  3. Pracownicy, którzy ukończyli 55 rok życia do 31.03.2023 r. mogą przystąpić do PPK na własną prośbę.

Przypominam, że:
     - pracownikowi na PPK potrącane jest 2% wynagrodzenia oraz PIT, ZUS i podatek zdrowotny od tej kwoty.

     - pracodawca dopłaca do PPK pracownika kolejne 1,5%, a pracownik zostaje obciążony dodatkowo PIT od tej kwoty

W załączeniu do przesyłanego do Państwa maila znajdują się wzory dokumentów do pkt. 1 i 2.

 

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00