• Newsletter
  • Kontakt
Menu

Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP


Z ramienia BCC uczestniczę w pracach Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Praw Przedsiębiorców.

Zasiadam w  Zespołach Roboczych:
- ds. Podatków i danin quasi-podatkowych
 
-
ds. Ubezpieczeń Społecznych

 

https://rzecznikmsp.gov.pl/rada-przedsiebiorcow/

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00